Toimintasuunnitelma 2018

PAM Porvoon seudun osasto ry – PAM Borgånejdens avdelning rf 188 asettaa toiminnan painopisteiksi vuonna 2018 näkyvyyden, nuorison sekä edunvalvonnan.

Kokoukset

Johtokunta kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuuta. Sääntömääräiset kokoukset pidetään 27.3.2018 klo 18.00 ja 23.11.2018 klo 18.00. Sääntömääräisistä kokouksista ilmoitetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla PAM.fi-lehdessä, osaston internet- ja Facebook-sivuilla.

Tiedotustilaisuuksia järjestetään jäsenille tarpeen mukaan. Tilaisuuksista sekä muista osaston järjestämistä tapahtumista tiedotetaan osastomme nettisivuilla, PAM.fi-lehdessä, Itäväylässä sekä Facebook-sivuilla.

Jäsenasiat

Tavoitteena on saada osaston jäsenmäärä nousemaan, etenkin maksavien jäsenten osalta. Uusia jäseniä muistamme sähköisellä ”Tervetuloa osastomme jäseneksi” -kirjeellä.

Osasto edistää työpaikkatason edunvalvontaa, työehtojen parantamista sekä järjestäytymistä.

Pidämme vuoden aikana kaksi yksityistä elokuvanäytöstä Porvoon BioRexissä. Syksyllä teemme jäsenristeilyn Tallinnaan tai Tukholmaan. Lisäksi järjestämme vähintään yhden kulttuuritapahtuman sekä yhden urheilullisen tapahtuman esim. kiipeilyn, keilauksen tai ammunnan merkeissä.

Pidämme vähintään kerran luottamushenkilöiden kahvitustilaisuuden.

Ammattiosasto osallistuu mahdollisuuksien mukaan PAMin jäsenhankintaviikoille.

Johtokunta anoo harkintansa mukaan ansiomerkkejä PAMin järjestöyksiköltä ansioituneille luottamushenkilöille ja aktiiveille.

Solidaarisuus

Osastomme on Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin kannatusjäsen. Lisäksi osastollamme on kummilapsi World Visionin kautta.

Teemme vähintään yhden palvelutalovierailun Porvoossa tai Loviisassa.

Osallistumme Porvoo Pride 2018 -tapahtumaan tarjoamalla pomppulinnan.

Opinto ja koulutus

Käymme oppilaitosvierailuilla alamme oppilaitoksissa.

Järjestämme keväällä koulutuksen uudelle johtokunnalle Haikon Kartanossa, Porvoossa.

Osaston jäsen voi saada PAMin järjestämään koulutukseen ja muihin ammattia syventävin opintoihinsa tukea esimerkiksi matka- ja majoituskuluissa sekä osallistumismaksuissa. Osasto tukee jäseniä harkintansa mukaisesti. Katsothan PAM.fi-lehdessä olevia ilmoituksia tilaisuuksista sekä koulutuksista.

Alan opiskelijoita kannustamme Tsemppari-stipendeillä.

Nuoriso

Tavoitteenamme on saada aktivoitua nuoria mukaan toimintaan. Järjestämme vähintään kaksi nuorisolle kohdennettua tilaisuutta vuoden aikana. Osallistumme keväällä järjestettävään, alueemme suurimpaan rekrytointitapahtumaan nimeltään Duunitehdas, jossa painopisteenämme ovat kesätyöntekijät.

Tiedotustoiminta

Tiedotamme jäseniä aktiivisesti osastomme nettisivujen ja Facebook-sivujen välityksellä. Jokainen jäsen saa myös halutessaan PAM.fi-lehden kotiinsa sekä tietoa PAMin nettisivuilta. Näiden ohella käytämme tiedottamiseen Itäväylää. Painotamme tiedotustoiminnassa sähköisiä kanavia.

Yleistä

Toimiva ammattiosasto syntyy aktiivisista jäsenistä. Otamme mielellämme vastaan kaikki ehdotukset ja ideat ammattiosastomme toimintaan liittyen.

Ideoita ja toivomuksia voit kertoa johtokunnalle esimerkiksi soittamalla osaston numeroon 040 844 0282 tai sähköpostitse osoitteeseen pamporvoo188@gmail.com.

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2018

PAM Porvoon seudun osasto ry – PAM Borgånejdens avdelning rf 188 sätter som tyngdpunkt för verksamheten år 2018 synlighet, ungdomar och intressebevakningen.

Möten

Styrelsen samlas varje månads första vardagsmåndag, i undantag juni- och julimånad. De stadgeenliga mötena hålls tisdagen den 27.3.2018 kl. 18.00 och fredagen den 23.11.2018 kl. 18.00. De stadgeenliga mötena meddelas enligt regel i PAM.fi-tidningen och på avdelningens internet- och Facebook-sidor.

Informationstillfällen ordnas vid behov. För mer information för händelser och tillfällen meddelas på avdelningens internet- och Facebook-sidor, Itäväylä och PAM.FI-tidningen.

Medlemsuppgifter

Den viktigaste uppgiften är att få avdelningens medlemsmängd att stiga, i synnerhet betalande medlemmar. Nya medlemmar kommer vi ihåg med elektrisk ”Välkommen som medlem” -brev.

Avdelningen framhäver arbetsplatsnivåns intressebevakning, förbättrande av kollektivavtal och organisation.

Vi ordnar två privata filmföreställningar i Borgå BioRex. På hösten ska vi ordna en kryssning till Tallinn eller Stockholm. Dessutom ordnar vi åtminstone ett kulturevenemang och ett sportevenemang, till exempel klättring, bowling eller skytte.

Vi har åtminstone en diskussionsstund för förtroendemän.

Avdelningen deltar i mån av möjlighet i PAM:s medlemsrekryteringsvecka.

Styrelsen anhåller enligt övervägande av PAM:s organisationsenhet, förtjänsttecken till förtjänta förtroendemän och aktiva.

Solidaritet

Vår avdelning är Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK:s understödande medlem. Dessutom har vi ett gudbarn via World Vision.

Vi ska göra åtminstone ett besök på ett servicehus i Borgå eller Lovisa.

Vi deltar i Borgå Pride 2018 -evenemang genom att erbjuda en hoppborg.

Studier och skolningar

Vi besöker skolor.

På våren ordnar vi utbildningen för den nya styrelsen i Haiko Herrgård i Borgå.

Avdelningens medlemmar kan få stöd för PAM:s organiserade skolningar, med t.ex. rese- och boendekostnader och inträdesavgifter. Avdelningen stöder enligt beprövning. Följ med annonsering i PAM.fi-tidningen om evenemang och skolningstillfällen.

Studerande vid våra branscher stöder vi med Tjämppar-stipendier.

Ungdomar

Vår målsättning är att få aktivera unga medlemmar till verksamhet. För unga ordnar vi två evenemang under året. På våren ska vi delta i det största rekryteringsevenemanget i vårt område, som heter Donfabriken. Där fokuserar vi på sommararbetare.

Informationsfunktionen

Vi informerar våra medlemmar via avdelningens internet- och Facebook-sidor. Varje medlem får också PAM.fi-tidningen till sin hemadress om så önskas samt information via PAM:s internetsidor. Tillsammans med dessa använder vi Itäväylä-tidningen. Vi fokuserar på elektroniska kanaler i informationsfunktionen.

Allmänt

En fungerande fackavdelning behöver aktiva medlemmar. Vi tar gärna emot förslag och idéer över hurudan verksamhet ni önskar av fackavdelningen.

Förslag och ideér kan ni berätta till styrelsen till exempel genom att ta kontakt via avdelningens telefon 040 844 0282 eller via e-post pamporvoo188@gmail.com.